RAF Walkaround Bottle Lancaster PB573 TC-H (170e squadron)

RAF Walkaround Bottle Lancaster PB573 TC-H (170e squadron)

Op de crashplek van deze Lancaster vonden we maar liefst 6 van deze mobiele zuurstofflessen. Ze werden gebruikt op grote hoogte in ijle lucht om de vliegtuigbemanning te voorzien van zuurstof. Deze flesjes konden werden gekoppeld aan een zuurstofmasker om zo met zuurstof door het vliegtuig te kunnen lopen. Al deze flessen hebben we gerestaureerd.